Fifty-One Club Halle

wie zijn we ?

Fifty-One Club Halle (FOC Halle) is de lokale afdeling van Fifty-One International, een 100% Belgische serviceclub organisatie, opgericht in 1966 in Waterloo. Momenteel telt deze organisatie worldwide ruim 2000 leden met het zwaartepunt in België en onze buurlanden.

De lokale Fifty-One Clubs  willen als serviceclub  mensen verenigen die een steentje willen bijdragen tot een betere samenleving door het bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid middels het beleggen van bijeenkomsten en het ondersteunen van sociale initiatieven en dit zonder ideologische of politieke overwegingen.
 
De clubs van de Fifty-One organisatie kunnen zowel mannen als vrouwen  of gemengde clubs zijn.  Fifty-One Club Halle is opgericht in 1993 als mannenclub en verenigt verschillende mensen uit de regio uit verschillende beroepsmiddens.
 
Om onze doelstellingen te realiseren organiseert FOC Halle verschillende activiteiten om gelden te vergaren die ons de mogelijkheid geven sociale organisaties in de regio te steunen.
 
Dit is slechts mogelijk dankzij de inzet van al de leden van de club om onze initiatieven tot een succes te brengen, onze sponsors en al de mensen die deelnemen aan onze activiteiten.
 

(c) 2020 FOC Halle vzw

 (c) 2020 FOC Halle vzw

Privacy Statement