Leden van Fifty-One Club Halle

Eric Cromphout
Bart Defraeije – Ondervoorzitter
Nico De Raedt
Johan Haegeman
Yves Haegeman
Maarten Heremans
Marc Heremans – Past-Voorzitter
Hans Lories
René Vanderhasselt – Penningmeester
Patrick Van der Spiegel – Voorzitter
Patrick Jr. Van der Spiegel – Secretaris
Louis Van Dionant
Lievin Van Lier – Protocol
Walter Willems
 

(c) 2020 FOC Halle vzw